Rapport Equmeniakyrkan nationellt 2023

Enkätfabriken har på uppdrag från Equmeniakyrkan genomfört en undersökning bland medlemsförsamlingarn inom Equmeniakyrkan. Undersökningen syftar till att kartlägga de olika utmaningar
som Equmeniakyrkans församlingar runt om i Sverige står inför och på vilket sätt de önskar stöd
från centralorganistationen.

Här kan du ta del av resultatet.