Kvällsmat för barnfamiljer

Vardagarna är ofta fyllda av skola, arbete och fritidsaktiviteter. Det kan vara svårt att ordna kvällsmat när alla är trötta och hungriga. Vi vill hjälpa till att underlätta vardagen för barnfamiljer och serverar därför kvällsmat en tisdag i månaden.

Under våren är barnfamiljer välkomna till kvällsmat tisdagar kl. 17.00

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj

Vi äter kvällsmat tillsammans och avslutar sen med en kort andakt.

Kostnaden för maten är 40 kr för vuxen och 20 kr för barn, max 150 kr/familj. Anmälan senast söndagen före aktuellt datum till monica@betaniakyrkan.se