Vår vision

Vi vill vara en stadsdelskyrka med Jesus i centrum. Öppen och tillgänglig för alla. En församling som i allt den går vill göra Jesus känd och som ständigt vill fördjupas i en kärleksfull gemenskap.
Vi är medvetna om att människan bär på brustenhet, misslyckanden och besvikelser men också erfarenheter av att komma vidare i livet genom upplevelser av helande och upprättelse.

 Betaniakyrkan vill
 – vara en mötesplats för gemenskap mellan människor i olika åldrar och med olika erfarenheter
– vara en mötesplats för dialog där utgångspunkten är respekt för och bekräftelse av varandra, där vi vill skapa utrymme för den enskildes erfarenheter och livsfrågor
– vara en mötesplats där tro får sökas, prövas, mogna, uttryckas och upplevas
– vara en plats där Gud och människa kan mötas.

Betaniakyrkan vill också vara en mötesplats 
– där det genuint mänskliga får finnas
– där svaghet bejakas
– där livets sorg och glädje får delas
– där det finns öppenhet, närhet och omsorg
– där människor upplever helande i sina relationer till sig själva, till varandra och till Gud
– där människor inspireras till att motverka orättvisa och destruktiva krafter i samhället
– som kännetecknas av tjänande och där Jesus är centrum