Barn som leker

Barn och familj

Så tog han ett barn och ställde det mitt ibland dem. Mark 9:36

Jesus ställer barnen i mitten och säger att Guds rike tillhör dem. På samma sätt vill vår församling att barn, ungdomar och familjer ska få en naturlig plats i gemenskapens mitt. Vi vill därför bjuda in till olika samlingar och mötesplatser som tar hänsyn till det.

Vi vill:

 • Sätta barnen och deras anhöriga i centrum
 • Underlätta vardagen för barnfamiljer.
 • Hjälpa familjer att slå av på takten/hitta balans.
 • Att barn och familjer trivs i vår gemenskap.
 • Att barn och familj har en naturlig plats i gudstjänsten och i vår församling.
 • Att församlingen ska vara en gemenskap där barnet kan växa i tro.
 • Erbjuda mötesplatser där barn kan möta Jesus och utveckla sin relation till honom.
 • Att vi ska vara en församling för alla åldrar och perioder i livet.

För att:

 • Underlätta vardagen för barnfamiljer.
 • Vår församling ska bli en levande gemenskap för alla åldrar.
 • Barnen har rätt till andlig utveckling.
 • Familjer ska få upptäcka att tillhörighet till församling ”ger”.