Besök på seniorboende

Vår församling besöker regelbundet ett par seniorboenden i vår närhet.

En tisdag varje månad kl. 14.00 är det sångstund på Norrby Senior.

En lördag varje månad kl.10.00 och 10.30 har vi sångandakt på Klosterbackens seniorboende.

Vid dessa samlingar är det en sånggrupp Betaniasångarna som håller i programmet och vi fikar tillsammans.

I vår kalender finns information om vilka datum vi har inplanerade besök.