Vår tro

Vi tror …
att Gud är alltings skapare.
att människan är skapad att vara lik Gud.
att Gud lagt evigheten i människornas hjärtan och att människan har ett speciellt ansvar att förvalta jordens resurser. 
att Jesus är Guds son och att han genom sin död och uppståndelse gjort det möjligt för människan att ha en personlig relation med Gud.
att den heliga Anden ger liv och kraft så vi människor kan leva i tjänst för varandra och skapelsen.