Vesper

Varje tisdag kl.18:00 har vi Vesper – tidebön. För den som inte vet vad tidebön är, kanske man enklast kan beskriva det som växelläsning av bibeltexter, framför allt ur Psaltaren. Tidebön har djupa historiska rötter och bes vid olika tidpunkter på dygnet, på morgonen, vid middagstid, på kvällen och innan läggning. Vesper läses innantill ur en tidebönsbok.