Gudstjänster

Människan är skapad för gemenskap med Gud. Det är naturligt att fira gudstjänst tillsammans med andra. I gudstjänst möts alla människans uttryck och erfarenheter: smärta och glädje, brustenhet och mening, fördolt och uppenbart, dåtid och framtid. Inför Guds ansikte blir människan hel.

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte annars skulle ha träffats kommer tillsammans. Vi får ett tilltal och ger vårt gensvar. Minnet av gudstjänsten kan vi bära med oss hela veckan och se hur Gud är med oss också där.

Genom att fira gudstjänst gestaltar den kristna församlingen hoppet om Guds rike. Där berättar vi om hur Gud handlar genom historien, i skapelsen och i frälsningen. I texter, sånger och människors möten blir vi en del av ett större skeende som samtidigt pågår över hela världen. När vi firar gudstjänst ber vi att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske.