Gemenskap

Här under denna länk finns följande undersidor som alla skulle kunna ha generell information om verksamheten. Denna sida skulle kunna ha allmän och välkomnande info om våra olika ”gemenskaper”,

  • Sopplunch
  • Stickcafé
  • Husgrupper
  • Betaniaakvarellen
  • Betaniapoeterna