Sopplunch

Välkommen varje torsdag 11:30–12:30 till en enkel och avspänd gemenskap runt soppgrytan. Hit kommer man precis som man är. Frivillig, men rekommenderad avgift för soppan är 40kr. Efter lunchen, 12.30, är den som vill välkommen till lunchbön i vårt sidokapell.