Söndagsgudstjänst

Våra söndagsgudstjänster följer ett återkommande schema, men vissa undantag förekommer. Vårt kalendarium uppdateras regelbundet och där finns aktuell information.

1:a söndagen i månaden kl.10:00 firar vi nattvardsgudstjänst tillsammans med Betlehemskyrkan och då är vi hos dem på Sturegatan 9. Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe i Sturegården. Kl.17:00 avslutar vi dagen med lovsångskväll i Betaniakyrkan.

2:a söndagen i månaden kl. 17:00 samlas vi i Betaniakyrkan till Gudstjänst för små och stora. I samband med gudstjänsten serverar vi korv, glass och kaffe.

3:e söndagen i månaden kl. 10.00 firar vi nattvardsgudstjänst i Betaniakyrkan och då är Betlehemskyrkan med oss. Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe i församlingsvåningen.

4:e söndagen i månaden kl.10:00 firar vi gudstjänst i Betaniakyrkan och vi dricker kyrkkaffe i församlingsvåningen efter gudstjänsten.

Gudstjänsten följer som regel kyrkoårets texter, vilka lyfts fram genom predikan, sång, bön och förbön.

Förbönsämnen kan lämnas in under gudstjänsten och möjlighet till enskild bön vid ljusbäraren finns under en stilla stund. Du kan även skicka ditt böneämne via e-post till exp@betaniakyrkan.se, eller lämna det anonymt i förbönslådan i kyrkans entré. Vikta lappar läses inte upp.