Söndagsgudstjänst

Våra söndagsgudstjänster följer ett återkommande schema, men vissa undantag förekommer. Vårt kalendarium uppdateras regelbundet och där finns aktuell information om våra gudstjänster.

Gudstjänsten följer som regel kyrkoårets texter, vilka lyfts fram genom predikan, sång, bön och förbön.

Förbönsämnen kan lämnas in under gudstjänsten och möjlighet till enskild bön vid ljusbäraren finns under en stilla stund. Du kan även skicka ditt böneämne via e-post till exp@betaniakyrkan.se, eller lämna det anonymt i förbönslådan i kyrkans entré. Vikta lappar läses inte upp.