Slutrapport Equmeniakyrkan i Örebro framtid

Våren 2022 lämnades en motion in till våra fem församlingar gällande Equmeniakyrkans framtid i Örebro. September 2022 tillsattes en arbetsgrupp som skulle se över möjliga samarbeten och vad det skulle skapa för utvecklingsmöjligheter för framtiden. Arbetsgruppen lämnade en delrapport i slutet av maj 2023 och nu har en slutrapport redovisats för samtliga styrelser. Resultatet av arbetet och de slutsatser gruppen kommit fram till ska nu diskuteras i våra församlingar. Inför kommande årsmöte behöver respektive församling ge besked om man vill vara med i ett fortsatt arbete för samarbete mellan våra församlingar. 

Här kan du ta del av slutrapporten.