Småbarnscafé

Fredagar 09.30-12.00

Välkommen att leka, fika, sjunga och samtala med oss på Småbarnscafé. En lugn och trygg mötesplats för barn och vuxna. Sångstunden är ofta kring 10:30, annars finns inga egentliga hållpunkter, utan man är välkommen att komma och gå så som det passar. Verksamheten är för barn upp till 6 år och deras vuxna.