Pilgrim i stan 15-17/9 i Längbro – ”Ensamhet och gemenskap”

Vandringar, föreläsningar och gudstjänster utgår från Längbro församlingshem och kyrka.

Pilgrimsvandring är ett sätt att möta sig själv, medmänniskor, naturen och Gud och vi går sakta under stilla samtal med varandra.

Vi vandrar på trottoarer och stigar, bland hus, i skogen eller vid sjökanten. Vissa sträckor vandrar vi under tystnad. Med jämna mellanrum tar vi paus och får lyssna till en kort reflektion från dagens medvandrare. En reflektion som ger underlag till fortsatt samtal.


På kvällen, efter en pilgrimsmässa, får vi en fördjupning i samma ämne. Du är välkommen att vandra en dag eller flera dagar, varje eller varannan dag precis som det passar dig bäst. Kan du inte vara med och vandra är du välkommen till kvällsprogrammen. 

Fredag

Morgonbön 9.00

Vandring 9.30-15.00 Medvandrare Per Alexanderson, pastor Equmeniakyrkan (medtag egen matsäck för fika och lunch)

Pilgrimsmässa 18.00

Föreläsning 19.00 Per Alexanderson, pastor Equmeniakyrkan

Lördag

Morgonbön 9.00

Vandring 9.30-15.00 Medvandrare Zara Zimmermann, genuspedagog (medtag egen matsäck för fika och lunch)

Pilgrimsmässa 18.00

Föreläsning 19.00 Zara Zimmermann, genuspedagog

Söndag

Morgonbön 9.00

Vandring 9.30-13.30 Medvandrare Per Rådehed, präst Svenska kyrkan (medtag egen matsäck för fika och lunch)

Pilgrimsmässa 14.00