ProgramAktuell programblad Mars - Maj


Äldre programblad1 Sönd 10.00 Påskdagen. Påsk-teamet, Påskdagskören
16.30 Ekumenisk Påskgudstjänst på Stortorget, Örebro Kristna Samarbetsråd
 
2 Månd 18.00 Equmeniakyrkan, Närkes Kil. Annandagsgudstjänst. Paul Enlund, sång; Marie Gyllander m fl 
 
3 Tisd 14.00 Stick-Café
 
4 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
5 Tors 8.30 Morgon med Gud
 
6 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
 
7 Lörd 10.30 Sångandakt på Klosterbacken 
 
8 Sönd 10.00 Gudstjänst. Emanuel Strandh, Andreas Gyllander, Ingela Reinholdsson och Philip Axelsson
11.30 Språkcafé
 
9 Månd 15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania
 
10 Tisd 14.00 Cafe Tisdag. Elin Westöö
 
11 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
12 Tors 8.30 Morgon med Gud
 
13 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
 
15 Sönd 11.30 Språkcafé
16.00 Sånggudstjänst. Roger Samuelsson sång, Noomi Tönnäng och Ingela Hackell
 
16 Månd 16.00 Bön i Betania
 
17 Tisd 10.00 Närkepoeterna
14.00 Stick-Café
 
18 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
19 Tors 8.30 Morgon med Gud
 
20 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
 
22 Sönd 10.00 Gudstjänst. Offerdag för Mission i Sverige. Paul Enlund
11.30 Språkcafé
18.00 Körkonsert - JUBILÉUM 150 år BETELKÖREN-EQUMENIAKÖREN. Betelkyrkan  
 
23 Månd 16.00 Bön i Betania
 
24 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior
 
25 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
26 Tors 8.30 Morgon med Gud
 
27 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
 
29 Sönd 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, Sören Alnehill
11.30 Språkcafé
 
30 Månd 16.00 Bön i Betania


Nästa månad (Maj )