ProgramAktuell programblad December - Februari


Äldre programblad1 Lör  14.00 Adventsfest med utställning av Jul-krubban. Glögg och julmusik

2 Sön  10.00 Gudstjänst 1:a söndagen i Advent Paul Enlund, Emanuel Strandh, Adventskören

4 Tis  18.30-20.30 Församlingsforum och Församlingsmöte   

5 Ons  9-12 Småbarnscafé - Terminsavslutning

8 Lör  10.00 Fredsvandring (se notis 6)
           10.30 Sångandakt på Klosterbacken  

9 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst   Paul Enlund, Voxette och Anna Wikblom

12 Ons  Förmiddagsföreställningar - Julspel 14.00 Julfest - med julspel m m  

16 Sön  16.00 Sånggudstjänst Vi sjunger in julen. Roger Samuelsson och Emanuel Strandh

18 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior
             10.00 Närkepoeterna

23 Sön  10.00 Gudstjänst     Paul Enlund, Andreas Gyllander

24 Mån  10.00 Samling kring Krubban - Julspel   för hela familjen Paul Enlund, Emanuel Strandh och julspels-grupp

25 Tis  10.00 Juldagsgudstjänst i Betlehemskyrkan.

30 Sön 10.00 Gudstjänst vid årets slut. Emanuel Strandh och Paul Enlund

31 Mån 18.00 Nyårsbön. Sång Samuel Edenvik och Elise Nestor. Paul Enlund (se notis s 6)  
                19.00 Nyårsfirande – KnytkalasNästa månad (Januari )