ProgramAktuell programblad Mars - Maj


Äldre programblad1 Tisd 14.00 Stick-Café
 
2 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
3 Tors 8.30 Morgon med Gud
 
3 Tors 19.00 Pilgrim i Parken
 
4 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
 
5 Lörd 10.30 Sångandakt på Klosterbacken  
17.00 KULTURAFTON - "NORR OM SVARTÅN" Maiken Mattisson m fl
 
6 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund, sång av MER
11.30 Språkcafé
 
7 Månd 16.00 Bön i Betania
 
9 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
10-12 maj EQUMENIAKYRKAN KYRKOKONFERENS GÄVLE
 
10 Tors 7.00 Kristi Himmelsfärds dag. Gökotta vid Venastugan. Peter Forsberg
 
13 Sönd 10.00 Betlehemskyrkan.Gemensam gudstjänst. Paul Enlund, Se Betlehemskyrkan
11.30 Språkcafé
 
14 Månd 15.00 Eftermiddags-kaffe och kl 16.00 Bön i Betania
 
15 Tisd 10.00 Närkepoeterna
 
16 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
17 Tors 8.30 Morgon med Gud
19.00 Pilgrim i Parken
 
18 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
Kärlek till Örebro -   Kampanj f Örebro 18-20/5
 
20 Sönd 11.30 Språkcafé
 
20 Sönd 16.00 Sånggudstjänst. Sören Alnehill, Voxette Anna Wikblom
 
22 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior
 
23 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
24 Tors 8.30 Morgon med Gud
 
25 Fred 14.00 Betaniaakvarellen
 
27 Sönd 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund m fl
11.30 Språkcafé
 
28 Månd 16.00 Bön i Betania
 
29 Tisd 14.00 Stick-Café
 
30 Onsd 9.00 Småbarns-Café
 
31 Tors 8.30 Morgon med Gud
19.00 Pilgrim i Parken


Nästa månad (Juni )