ProgramAktuell programblad September - November


Äldre programblad3 Lör 18.00 Taizé-mässa med ljuständning till de bortgångas minne. Roger Samuelsson, Emanuel    Strandh

4 Sön 16.00 Mässa i evig tid. Nattvardsgudstjänst    i Betlehemskyrkan med ljuständning till de bort   gångas minne, Katarina Linderborg, Kersti Es selwall-Smårs, Projektkören, m.fl.

10 Lör 10.30 Sångandakt på Klosterbacken Betaniasångarna

11 Sön 10.00 Gudstjänst Paul Enlund

12 Mån 15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania

13 Tis 14.00 Café Tisdag 

18 Sön 16.00 Gudstjänst - Kyrkornas Globala vecka. Paul Enlund. Gospelgruppen från Närkes Kil, Offerdag för Diakonia. 

19 Mån 18.00 Studiecirkel Israel-Palestina

20 Tis 10.00 Närkepoeterna 

21 Ons 19.00 Adventskören övar

25 Sön 10.00 Gudstjänst Noomi Tönnäng, Emanuel Strandh

27 Tis 10.00 Sångandakt på Norrby Senior Betaniasångarna

28 Ons 19.00 Adventskören övarNästa månad (December )