ProgramAktuell programblad Juni - Augusti


Äldre programblad5 Sön 10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan Lennart Davidsson, Björn och Solveig Hansen, Evert och Gunilla Olausson

6 Mån 16.00 Bön i Betania

9 Tor 8.30 Morgon med Gud

11 Lör 10.30 Sångandakt på Klosterbacken.

12 Sön 10.00 Gemensam Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg, Peo Sidblad, Ulf Schöier

13 Mån 15.00 Eftermiddagskaffe 16.00 Bön i Betania.

16 Tors 8.30 Morgon med Gud.

18 Lör 15.00 Kvartersfest i Betaniakyrkan

19 Sön 11.00 Ekumenisk sommargudstjänst i Stadsparken. Edvard Sköllerfalk, Anders Lennartsson, Equmeniakören från Betel, Gunnel Sjöberg (Notis sid 2)

20 Mån16.00 Bön i Betania

23 Tor 8.30 Morgon med Gud

26 Sön 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund m.fl

27 Mån 16.00 Bön i Betania18.00 Studiecirkel Israel-Palestina

28 Tis 10.00 Sångandakt på Norrby senior

30 Tor 8.30 Morgon med Gud.Nästa månad (September )