Vingar till frihet

Betlehemskyrkan Torsdag 14 september 18.30-20.00

Internationella kommittéerna i Equmeniakyrkorna i Örebro bjuder in till ett möte med Paola Delgado, direktor för projektet Vingar till Frihet i Ecuador. Hon leder ett arbete där kyrkan går i bräschen för att motverka våld i nära relationer, ett arbete som har uppmärksammats av politiker och makthavare liksom av många andra organisationer. Paola kommer att berätta om arbetet och vi får ställa frågor. Enkel servering finns. Välkommen!