Frukost – ”Leva med ovisshet”

Frukost och samtal om existentiell hälsa.
Hur mår du och hur känns det att leva? Vad hoppas du på? Har livet en mening?
I vårt samtal använder vi boken Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa. Författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund har bjudit in åtta personer att dela sina livsberättelser. Utgångspunkten är de byggstenar som Världshälsoorganisationen lyfter fram som grundläggande för inre, existentiell hälsa.

Anmälan senast måndag 1 maj till jovita@betaniakyrkan.se, ange även om du behöver specialkost.