Program för oktober 2022

Program

Händer varje vecka:

Tisdag    18:00 Tidebön – Vesper

Torsdag 08:30 Morgon med Gud

Torsdag 11:30-13:00 Sopplunch

Fredag 13:00 Betaniaakvarellen

Oktober

1   Lör   10.00 Upptäck Nu! Vid Karlslunds herrgård.

2   Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Anna Maria Hedin

             17.00 Lovsångskväll i Betania. Kören Svart på vitt medverkar med sångare och musiker.

8   Lör   09.00-15.00 ”Församling i vår tid”. Seminariedag i Betlehem

9   Sön  10.00 Gudstjänst för små och stora i Betlehem. Katarina Linderborg,

                       Kersti Esselwall-Smårs, Engelkören och kören

             17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker

11 Tis   14.00 Berättelsen om….. i Betlehem

16 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania. Monica R Sturzenbecker

18 Tis   10.00 Närkepoeterna i Betania

             14.30 Sångstund på Norrby Senior

23 Sön  10.00 Gudstjänst i Betania, Lennart Davidsson, Roger Samuelsson,

                       Marie Gyllander, Eva Samuelsson

             18.00 Temagudstjänst i Betlehem. Monica och Tomas Axelsson,

                       Ann-Charlotte Mellåker, Magnus Jonzon

25 Tis   13.30 Utan religiösa glasögon i Betlehem

17.00 Kvällsmat för barnfamiljer.

29 Lör   10.00 ev. Upptäck Nu!

30 Sön  10.00 ”Kyrksöndag” i Betania med filmen Frikyrkans historia

Om du vill ladda ner eller skriva ut programmet hittar du en PDF här.


Om du har några frågor kring våra samlingar kan du kontakta oss via telefon 019 – 31 02 90 på torsdagar mellan 10:00-12:00 eller mail exp@betaniakyrkan.se.

FacebookDela