Välkommen till Betaniakyrkan

Betaniakyrkan är en av de sex Örebroförsamlingar som tillhör Equmeniakyrkan. I Örebro är vi en del av Örebro Kristna Samarbetsråd, där församlingar från både Svenska Kyrkan och de flesta frikyrkorna i staden samverkar.Aktuellt vecka 49