Barn och familj hösten 2022

Under hösten är ni välkomna till våra samlingar för barn och familj.

Småbarnscafé måndagar 09.00-11.00. Vi fikar, leker och sjunger. En mötesplats för små barn i sällskap med vuxen. Ingen anmälan, kom som du är!

Tisdag 25 oktober och 15 november 17.00 – Kvällsmat och andakt för barnfamiljer. Vi äter kvällsmat tillsammans och avslutar med en kort andakt. Anmälan till monica@betaniakyrkan.se

Gudstjänst för små och stora – söndagar 17.00. 9 oktober, 13 november och 11 december. Gudstjänsten är öppen för alla åldrar, men vi har ett särskilt fokus på barn och familj. Efter gudstjänsten serveras korv, glass och kaffe. Vid frågor kontakta Betaniakyrkans expedition 019-310290 eller monica@betaniakyrkan.se

Upptäck Nu – lördag 1 oktober 10.00 (vid Karlslund) lördag 29 oktober 10.00 (vid Naturens hus). En utflyktsdag för alla åldrar med inspiration från Equmeniascout. Barn kommer i sällskap av vuxen. Medtag matsäck. Vid frågor kontakta Betlehemskyrkans expedition 019-323861 eller betlehemskyrkan.orebro@telia.com

Om du vill skriva ut ett informationsblad att sätta upp på exempelvis kylskåpet där hemma så kan du följa länken här.