Seminariedag om hållbarhet

Lördagen den 19 november kl 9.30 arrangerar våra fem Equmeniaförsamlingar i Örebro en gemensam seminariedag. Temat för den dagen är miljö och klimat. Tanken är att vi tillsammans ska hjälpas åt att arbeta fram en gemensam hållbarhetspolicy.

Du som är intresserad av att jobba med detta är den här dagen välkommen till Betaniakyrkan.