Program för november 2022

Program

Händer varje vecka:

Tisdag    18:00 Tidebön – Vesper

Torsdag 08:30 Morgon med Gud

Torsdag 11:30-13:00 Sopplunch

Fredag 13:00 Betaniaakvarellen

Oktober

5     Lör    18.00       Mässa med Taizesånger i Betania. Ljuständning för de som avlidit under året.     

6     Sön   10.00       Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Ljuständning för de som avlidit under året.

7     Mån 15.00       Klimatcirkel i Betlehem

8     Tis     14.00       Stickcafé i Betania

                 14.00       Berättelsen om Klaessons möbler, i Betlehem

12   Lör    18.00       Konsert i Betel. Tomas Boström och projektkören

13   Sön   11.00        Gudstjänst i Betel. Tomas Boström och projektkören

                 17.00       Gudstjänst för små och stora i Betania.

14   mån 15.00       Liv och tro, i Betlehem

15   Tis      10.00       Närkepoeterna i Betania

                 14.30       Sångstund på Norrby Senior

                 17.00       Kvällsmat för barnfamiljer i Betania

19   Lör    09.30       Seminariedag om hållbarhet i Betania       

20   Sön   10.00       Nattvardsgudstjänst i Betania.

21   mån 15.00       Klimatcirkel i Betlehem

22   Tis      13.30       Utan religiösa glasögon i Betlehem

                 14.00       Stickcafé i Betania

26   Lör    10.00       Sångandakt på Klosterbacken

                 17.00       Julkrubban i Betania öppnas.

27   Sön   10.00       Adventsgudstjänst i Betania.

                 10.00       Adventsgudstjänst i Betlehem.

28   Mån 15.00       Liv och tro i Betlehem

29   Tis      18.00       Församlingsmöte i Betania

Om du vill ladda ner eller skriva ut programmet hittar du en PDF här.


Om du har några frågor kring våra samlingar kan du kontakta oss via telefon 019 – 31 02 90 på torsdagar mellan 10:00-12:00 eller mail exp@betaniakyrkan.se.