Mässa med Taizesånger

Lördag 5 november 18.00, Alla helgons dag.

Vi samlas till mässa med Taizesånger. Under gudstjänsten kommer vi att tända ljus till minne av de som lämnat oss under det gångna året. Vi delar kvällen i stillhet, eftertanke, tacksägelse, saknad och stilla lovsång.