Installation av vår nya diakon

I vår gudstjänst söndag 15 januari 10.00 installerar och välkomnar vi vår nya diakon, Jovita Häggmyr. Vår regionala kyrkoledare Helen Friberg leder installationen och efter gudstjänsten samlas vi till kyrkfika i vår församlingsvåning.