Den Equmeniska böneveckan 2024

Under den Ekumeniska böneveckan 2024 firar vi ekumenisk gudstjänst i Betaniakyrkan söndag 21 januari kl.17.00.

Medverkande: Björn Cedersjö – ordf. Örebro kristna råd (predikan), Åsa Nausner – Svenska kyrkan (textläsning), Monica R Sturzenbecker – Equmeniakyrkan (ledning), Sven Landh – Evangeliska Frikyrkan (musik) m.fl.

Arrangör för kvällen är ÖKR (Örebro Kristna Råd) För mer information om den ekumeniska böneveckan och övriga samlingar i veckan se bifogad PDF.