Mötesplatser
Gudstjänsten följer som regel kyrkoårets texter som lyfts fram genom predikan, sång, bön och förbön.
Förbönsämnen kan lämnas till diakon inför gudstjänsten och möjlighet till enskild bön vid ljusbäraren finns under en stilla stund.Gudstjänst söndagar kl. 10.00

Temagudstjänster söndagar kl. 16.00
Vanligtvis tredje söndagen i månaden. Se vidare i programmet

Bön i Betania. Måndagar kl. 16.00
Bibelläsning, samtal och bön. Se vidare i programbladet.

Café Tisdag kl. 14.00
En tisdag i månaden. Se vidare i programmet.

Småbarnscafé onsdagar kl. 09.00-12.00
För åldrarna 2 mån-6 år. Fika, lek och umgås hos oss!

Morgon med Gud torsdagar kl. 8.30
Vi samlas för en stunds bön och efteråt umgås vi över ett enkelt fika. Om du vill lämna ett böneämne kan du skicka e-post till expeditionen på exp@betaniakyrkan.se

Husgrupper
Varannan vecka samlas husgrupper för en stund med fika, samvaro och samtal om det som gläder och smärtar i vardagen. Bönegemenskap och samtal kring Guds ord. Vissa grupper möts på dagtid och vissa på kvällstid. Kontakta någon av pastorerna för mer information.