FörsamlingenVår troVi tror

att Gud är alltings skapare.
att människan är skapad att vara lik Gud,
att Gud lagt evigheten i människornas hjärtan och att människan har ett speciellt ansvar att förvalta jordens resurser. 
att Jesus är Guds son och att han genom sin död och uppståndelse gjort det möjligt för människan att ha en personlig relation med Gud.
att den heliga Anden ger liv och kraft sÃ¥ vi människor kan leva i tjänst för varandra och skapelsen.

Vision
Vi vill vara en stadsdelskyrka med Jesus i centrum. Öppen och tillgänglig för alla. En församling som i allt den går vill göra Jesus känd och som ständigt vill fördjupas i en kärleksfull gemenskap.
Vi är medvetna om att människan bär på brustenhet, misslyckanden och besvikelser men också erfarenheter av att komma vidare i livet genom upplevelser av helande och upprättelse.

Betaniakyrkan vill
- vara en mötesplats för gemenskap mellan människor i olika åldrar och med olika erfarenheter
- vara en mötesplats för dialog där utgångspunkten är respekt för och bekräftelse av varandra. I dialogen skapas utrymme får den enskildes erfarenheter och livsfrågor. 
- vara en mötesplats där tro får sökas, prövas, mogna, uttryckas och upplevas.

Betaniakyrkan vill också vara en mötesplats
- där det genuint mänskliga får finnas
- där svaghet bejakas
- där livets sorg och glädje får delas
- där det finns öppenhet, närhet och omsorg
- där människor upplever helande i sina relationer till sig själva, till varandra och till Gud
- där människor inspireras till att motverka orättvisa och destruktiva krafter i samhället
- som kännetecknas av tjänande och där Jesus är centrum


- Stadgar

- Församlingsordning 2007